banprodr.gif (25861 bytes)

answer_good.gif (139 bytes)

algarve_3541.gif (111 bytes)

 Plugs Jacks Panels

Atari 9, 13, 14 pin Connectors

Atari connectors 9 pin Mini DIN

Atari connectors 9 pin Mini DIN

9 pin plug
11571
9 pin DIN socket
11572
9 pin DIN panel jack
11573
Mini-DIN
for instance Atari monitor

US 0.82 / 0.82 / 0.82

Ref. 11571, 11572, 11573
100 min order

 
    

Atari connectors 13 pin DIN

Atari connectors 13 pin DIN

13 pin DIN plug
11149
13 pin DIN socket
11164
for instance Atari Monitor

US $ 1.31 / 1.30

Ref. 11149, 11164,
50 min order

                                                                                                     

  Atari plug for Atari Floppy   Atari plug and socket 14 pin DIN

14 pin DIN plug
11150
14 pin DIN socket
11165
for instance Atari Floppy

US $ 1.78 / 2.62
50 min order
 
       

   Orderform with cgi form
     cgi you can use from anywhere

 

fredoffi.jpg (10018 bytes)

                     
      mailing.gif (263 bytes)
    Amabilidade, Lda
    Apt. 1173, Algarve Portugal
    8400 Praia do Carvoeiro

    
amabilidade@yahoo.com
    Tel.: 00351-282-358138

    Fax.: 00351-282-358138

Amabilidade, Lda.