banprodr.gif (25861 bytes)

answer_good.gif (139 bytes)

algarve_3541.gif (111 bytes)

ST Ceramic related
2 x ST Ceramic Plug to 2 x ST Ceramic Plug

Duplex multimode, monomode

2 x ST ceramic plug to 2 x ST ceramic plug Duplex

2 x ST ceramic plug to
2 x ST ceramic plug
Duplex

50/125 Multimode
US $    6.89   CLW 4-1 = 1.0m
US $    7.40   CLW 4-2 = 2.0m
US $    8.99   CLW 4-3 = 3.0m
US $  10.50   CLW 4-5 = 5.0m
US $  15.90   CLW 4-10 = 10.0m

Order Quantity
minimum 30

 

2 x ST ceramic plug to 2 x ST ceramic plug Duplex

2 x ST ceramic plug to
2 x ST ceramic plug
Duplex

62,5/125 Multimode
US $    6.91   CLW 4-1 H = 1.0m
US $    7.45   CLW 4-2 H = 2.0m
US $    8.47   CLW 4-3 H = 3.0m
US $  10.15   CLW 4-5 H = 5.0m
US $  15.95   CLW 4-10 H = 10.0m

Order Quantity
minimum 30
2 x ST ceramic plug to
2 x ST ceramic plug
Duplex

9/125 Monomode
US $    9.95   CLW 4-1 M = 1.0m
US $  10.80   CLW 4-2 M = 2.0m
US $  12.00   CLW 4-3 M = 3.0m
US $  13.90   CLW 4-5 MH = 5.0m
US $  17.60   CLW 4-10 M = 10.0m

Order Quantity
minimum 30

 

 

 

 

   Orderform with cgi form
     cgi you can use from anywhere

 
fredoffi.jpg (10018 bytes)


      mailing.gif (263 bytes)
    Amabilidade, Lda
    Apt. 1173, Algarve Portugal
    8400 Praia do Carvoeiro

    
amabilidade@yahoo.com
   
Tel.: 00351-282-358138
    Fax.: 00351-282-358138

Amabilidade, Lda.